Druhy úrazového pojištění

Existuje několik druhů úrazového pojištění, které může člověk využít a sjednat. Pojišťovny mají různé balíčky, které jsou výhodnější, než v jiných pojišťovnách. Dnes například existuje i komplexní rodinné úrazové pojištění. Toto pojištění je výhodné pro ty, co mají početnou rodinu. Protože zde jsou slevy na jednotlivé členy rodiny. Takové pojištění kryje rizika, jako je smrt úrazem či odškodnění předem daných (smlouvou) úrazů spolu s asistenční službou. Dalším druhem je skupinové úrazové pojištění. Takové pojištění je výhodné, pokud jede například skupinka na zájezd či na výlet.

Důležité pojmy

Když člověk sjednává úrazové pojištění, měl by znát některé termíny a pojmy. Prvním termínem je pojištění pro případ smrti následkem úrazu. Tento jednoduchý termín znamená, že pokud člověk zemře následkem nějakého úrazu, budou sjednaná pojistná částka vyplacena člověku, uvedenému ve smlouvě. Dalším pojmem je lineární pojistné plnění. Tento pojem je určeno, jako procento trvalého tělesného poškození. Toto procento je následně násobeno sjednanou částkou ve smlouvě. Dalším termínem je progresivní pojistné plnění. Tedy podle toho, jak velké je zranění, tak bude i pojistné plnění vyšší.

Další pojmy

Jestliže se člověku stane úraz s trvalejšími následky, trvá déle (až 1 rok) vyplacení pojistného. Dalším termínem je pojištění invalidity úrazem. Zde je také delší doba vyplácení pojistného. Další častou využívaný pojem v úrazovém pojištění je pojištění denního odškodného. Například, pokud je člověk sražen na lyžích a má zlomeninu, tudíž musí ležet v nemocnici. Je mu vypláceno denní odškodné. Částka je zde různá – záleží na pojišťovně a jejich podmínkách. Zkuste si sjednat úrazové pojištění třeba online.

 

cestovní pojištění od Uniqa, cestovní pojištění na celou zimu

Úrazové pojištění online